Копнена Пловидба

Више него само проналажење севера: разумевање компаса

У следећим одељцима ћемо прегледати конструкцију и руковање компаса и испитаћемо технику за основну навигацију засновану на компасу.